Linjerydding

Fjerning av vegetasjon som er eller kan komme i veien for strømforsyningen. Ryddingen foregår i hovedsak manuelt med motorsag

Oppdragsgiver

Vi har inngått ny 5 års rammeavtale med Agder Energi Nett AS i forhold til Linjerydding. Vi har også et godt samarbeid med Knut Haugsjå AS og Eltel i forhold til manuelt skogsarbeid

Eiere

Agder Linjerydding er et heleid datterselskap av Norsk Skogrydding AS. Norsk Skogrydding jobber med skogrydding i hele Norge, og eies av AT Skog Invest og Viken Skog

Vår kompetanse

DIN TRYGGHET

Det er strenge krav til HMS i arbeid ved høyspent- og lavspentlinjer. Alle våre arbeidere har kursing i dette, og utfører felling av trær og greiner på en trygg og sikker måte

Ønsker du å felle trær i nærheten av slike linjer, ta kontakt med kraftselskapet som eier linjene. Ikke utsett seg selv eller andre for fare ved å felle trærne selv

Nyheter

Se alle nyheter

Administrasjon