Linjerydding

Fjerning av vegetasjon som er eller kan komme i veien for strømforsyningen

Arbeidssted

Aust- og Vest-Agder

Oppdragsgiver

Agder Energi Nett AS

Vår kompetanse - din trygghet

Det er strenge krav til HMS i arbeid ved høyspent- og lavspentlinjer. Alle våre arbeidere har kursing i dette, og utfører felling av trær og greiner på en trygg og sikker måte.

Ønsker du å felle trær i nærheten av slike linjer, ta kontakt med kraftselskapet som eier linjene. Ikke utsett seg selv eller andre for fare ved å felle trærne selv.

Om oss

Agder Linjerydding er et heleid datterselskap av Norsk Skogrydding AS, og har 20 ansatte/innleide manuelle skogsarbeidere. Vi har inngått ny 5 års rammeavtale med Agder Energi i forhold til Linjerydding. Vi har også et godt samarbeid med Knut Haugsjå AS og Eltel i forhold til manuelt skogsarbeid.

Agder Linjerydding søker prosjektleder

Agder Linjerydding AS søker etter prosjektleder i 100 % stilling med utgangspunkt i kontoret i Vegårshei. Oppdragsmengden fra Agder Energi Nett øker. Vi ønsker å utvide staben for en optimal gjennomføring av oppdragene. Arbeidsoppgavene er […]

Hva skjer når strømmen går?

Vi har alle opplevd det. Strømmen går og en sitter der i tussmørket. Først tenner vi noen stearinlys og koser oss, før du ser på mobilen som kun har 10% igjen. Da er det ikke […]

Nytt selskap i linjerydding

AT Skog SA har gjennom AT Skog Invest AS og sammen med Viken Skog etablert Norsk Skogrydding. Norsk Skogrydding AS er et nyetablert selskap innen linje- og trasérydding av skog, samt tilhørende tjenester. Selskapet er basert […]

Se alle nyheter

Ansatte

Sigmund Lindtveit
Daglig Leder

tlf: 99 74 28 34

post@agderlinjerydding.no

Aslak Askland
Økonomisjef

tlf: 91 71 71 57

aslak@agderlinjerydding.no

Torbjørg Haugland
Kontor- og kommunikasjonsleder

tlf: 41 57 95 15

torbjorg@agderlinjerydding.no