Nyheter

Helikopterrydding for Agder Energi Nett

Vi er bakkemannskap for helikopterryddingen av utvalgte linjer i Aust-Agder denne høsten. Fonnafly stiller med helikopter.

Linjerydding med teleskopsag

Agder Linjerydding jobber med å rydde strømlinjer for Agder Energi Nett. Dette har vi gjort i nesten 15 år, og er noe vi trives godt med. Noe vi derimot ikke trives så godt med er å bruke teleskopsag over lengre strekk. Teleskopsag er ei sag med 9 meter langt skaft. Denne brukes for å sage ned grener som er, eller kan bli en fare for strømlinja. Dette er et fantastisk redskap for å fjerne grener på småjobber og enkelttrær, men på lengre linjestrekk kan det slite veldig på skuldrene. Alternativet er å felle hele treet i stede for å bare ta noen grener.

Viktigheten av en stabil kantsone

Ved sterk vind eller tung snø er det ofte løvtrær og grener fra gran og furu som legger seg på linjene og fører til strømbrudd. Grunnen til at vi benytter teleskopsag i enkelte tilfeller er for å bevare en stabil kantsone ved linjene. Dette vil si at det bør stå igjen stabile trær i nærheten av linjene, slik at disse kan ta imot for mer ustabile trær som står lenger bak. Dersom disse trærne har grener som strekker seg mot linja kan det utgjøre et faremoment når vinteren nærmer seg.

Effektiv rydding med helikopter

Det tar flere minutter å kviste et tre manuelt. Det kan også være grener mer enn 9 meter over bakken. Det er her helikopterrydding er et godt alternativ. Under helikopteret festes det 14 sagblad som kvister et tre på bare noen sekunder. Helikopteret kan rydde flere kilometer skog langs linjene hver dag. For at sikkerheten skal ivaretas er helikopterpiloten avhengig av god kommunikasjon med bakkemannskap. Bakkemannskapet er helikopterpilotens øyne når det gjelder rydding av skog langs linjene. Før hver nye jobb går pilot og bakkemannskap gjennom en sikker jobbanalyse. Denne tar for seg om det er spesielle hensyn som må tas, i tillegg til å avtale hvor bakkemannskapet skal plassere seg.

God kommunikasjon

På mobilen har både bakkemannskap og helikopter kart over hvor det er grener som utgjør en risiko for linja. Dette er kart som er utarbeidet av Agder Energi etter laserscanning av området. Kommunikasjonen går via sikringsradio. Bakkemannskapet plasserer seg slik at én alltid har full oversikt over linja. Det vil gjerne si at en plasserer seg på nærmeste bakketopp ved starten av linja, mens den andre står der linja ender. Dette avhenger selvsagt av linjas lengde, i tillegg terreng.

Da krysser vi bare fingrene for at det ikke kommer mye tung snø de neste ukene, for vi vil fortsette med helikopterrydding frem til jul.

Del gjerne!