Nyheter

Hva skjer når strømmen går?

Vi har alle opplevd det. Strømmen går og en sitter der i tussmørket. Først tenner vi noen stearinlys og koser oss, før du ser på mobilen som kun har 10% igjen. Da er det ikke så koselig lenger.

Med snøværet i november 2016 friskt i minne begynner en å tenke på konsekvensene av at strømbruddet potensielt kan vare i flere døgn. Det er nok fåtallet av oss som faktisk har en god plan på hvordan en skal komme seg gjennom disse dagene på best mulig måte. Da er vi avhengige av at det er noen som tar grep for at strømmen skal komme tilbake så fort som mulig.

Strømstans pga tung snø
Fra snøværet i november 2016

Feilsøking av strømbrudd forårsaket av uvær og tung snø

Nettsentralen i Kristiansand får beskjed med en gang det er en feil på høyspentnettet. Da får de en varsling og kan begynne å “seksjonere” for å lete seg frem til feilen og raskest mulig sette i gang tiltak for å rette feilen.

På lavspentnettet er Agder Energi Nett avhengig av å få beskjed om strømbrudd via kundene.

For å forklare høyspentnettet kan du se for deg en hovedlinje med forgreininger ut mot sidene. Lavspentnettet er linjene som går inn til husene våre.

Når et tre faller på linjen forsvinner strømmen på hele linjen fra kraftstasjonen og til siste kunde. Da kan nettsentralen koble ut deler av linjen for å avdekke hvor feilen er, for så å sette på strømmen på størst mulig del av linjen igjen. Det vil altså si at kun den eller de forgreiningene av linjen som er berørt er uten strøm.

Eksempelbilde. Kun en forgreining av høyspentlinjen er uten strøm

Når kommer Agder Linjerydding inn i bildet?

På oppdrag fra Agder Energi Nett går elektromontører og linjeryddere sammen om å finne feil, bringe utstyr, fjerne trær og utbedre feilen slik at linjen kan strømsettes igjen.

Når feilen er utbedret legger nettsentralen inn alle deler av linjenettet og strømmen kommer tilbake. Linjene hvor der er viktig infrastruktur og institusjoner blir først prioritert.

Hva er grunnen til at strømmen kan være borte i flere døgn?

Når flere trær legger seg på linjen samtidig blir situasjonen mer kompleks og krevende. Alle ressurser skal koordineres, samtidig som et stort HMS-fokus skal ivaretas til enhver tid. Arbeidet er krevende og risikofylt.

Nyttige lenker

Agder Energi Nett. Her kan du se hvor det er strømstans, og selv melde inn feil.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin brosjyre for egenberedskap finner du her.

Del gjerne!